GroenLinks wil investeren in ‘groene daken’

GroenLinks wil dat de overheid jaarlijks honderd voetbalvelden aan groen op daken realiseert. De groene daken zien er volgens Kamerlid Ineke van Gent niet alleen leuk uit, ze zorgen ook voor milieuvriendelijke woningisolatie en een stimulans van de werkgelegenheid.

“De meeste platte of hellende daken zijn in een handomdraai van een groene laag te voorzien, door er gras of vetplantjes op aan te planten, maar ook hele daktuinen zijn mogelijk”, aldus Van Gent tegenover NU.nl.

De plantenlaag op het dak zorgt volgens de GroenLinks-politica voor warmte-isolatie, wat energiebesparend werkt en dus goed is voor het milieu.

Subsidie

Van Gent wil dat de overheid de aanleg van groene daken aanjaagt. “Het CPB is enthousiast over woningisolatie als groene maatregel om de economie te stimuleren. Het Rijk zou daarom een subsidie van tien euro per vierkante meter kunnen verstreken.”

Ook wil GroenLinks dat de 90.000 woningen die tot 2020 binnen het stedelijk gebied worden gebouwd standaard worden uitgerust met groene daken.

Amsterdam wil groene daken

De gemeente Amsterdam wil zogenoemde groene daken aanleggen op gebouwen van de gemeente door de hele stad.

In 2009 wil het stadsbestuur om te beginnen het platte dak van de Stopera bekleden met gras, mos en planten. Ook zou voor alle andere gemeentegebouwen in de toekomst het groene dak een vereiste moeten worden.

Dat maakte de gemeente woensdag bekend. De groene daken hebben volgens de gemeente een positief effect op de luchtkwaliteit, het stadsklimaat en het interne klimaat in de gebouwen.

De gemeente onderzoekt daarnaast of op het dak van de Stopera windturbines en zonnepanelen geplaatst kunnen worden. (ANP)

Groene daken populair onder architecten

Het concept ‘groene daken’ is de laatste tijd veel in het nieuws, maar is geen hype die over 5 jaar weer voorbij is, blijkt uit een onderzoek van USP Marketing Consultancy.

Groene daken: hoewel ze op dit moment met name bekend zijn onder architecten, zijn de meeste marktpartijen positief over dit concept. Groene daken zijn bedekt met mos, gras, planten of zelfs bomen en worden verondersteld de oplossing te zijn voor veel binnenstedelijke milieu-issues, zoals wateroverlast en luchtvervuiling. Hoewel groene daken ook als oplossing worden gezien voor deze milieu-issues, zijn het vooral de voordelen voor het pand zelf die men benoemt: koeling van gebouw en energiebesparing.

Architecten meest positieve houding

De groep die het meest bekend is met het groene daken concept is de architecten, maar liefst 85% is hiermee bekend. Andere partijen kennen het wel, alleen in mindere mate. Zo kent iets meer dan tweederde van de aannemers B&U (69%) en iets minder dan tweederde van de dakdekkers (60%) het concept. Naast het feit dat architecten het meest bekend zijn met groene daken koesteren zij ook de meest positieve houding: 70% van alle architecten is positief over groene daken. Bij de andere partijen schommelt dit tussen de 30% en 40%. Zo zegt 30% van de aannemers GWW een positieve houding te hebben, met name omdat het een oplossing is voor de wateroverlast: groene daken nemen regenwater op en vormen op deze manier een buffer. Van de installateurs, die met name vanwege het energieverbruik en de koeling te maken hebben met groene daken, zegt 35% een positieve houding te hebben.

Milieuvoordelen vooral gebouw gerelateerd

Aan iedereen zijn de vragen voorgelegd in welke mate groene daken een oplossing bieden aangaande de volgende zaken: geluidsoverlast, wateroverlast, luchtvervuiling, vermindering energieverbruik en koeling van gebouwen. Opvallend is dat de voordelen van groene daken met name ervaren worden met betrekking tot het gebouw zelf en minder met de totale omgeving. Alle marktpartijen, maar met name de architecten, vinden dat groene daken een oplossing zijn voor het koelen van gebouwen en het terugdringen van het energieverbruik. Bij de architecten is meer dan driekwart deze mening toegedaan (resp. 82% en 76%), terwijl dit bij de andere marktpartijen minder dan tweederde is (van 50% tot 66%). De voordelen van groene daken die vanuit verschillende campagnes en gemeentelijke subsidieregelingen ook naar voren worden gebracht, worden door de verschillende partijen veel minder vaak gezien als voordeel. Over het algemeen vindt een kwart (architecten) tot een derde (aannemers B&U) dat groene daken geen bijdrage leveren aan het terugdringen van de luchtvervuiling en de wateroverlast.

Opvallende rol van architecten

Architecten zijn ten opzichte van de andere partijen positiever over groene daken. Het concept groene daken is bekender bij de architecten (85%), architecten zijn positiever (70%) en architecten zien in hogere mate de voordelen van groene daken dan andere partijen. Hieruit kan worden opgemaakt dat de voorschrijvende partijen meer op de hoogte zijn en meer het nut inzien van groene daken dan andere partijen. De uitvoerende partijen (aannemers, installateurs en dakdekkers) zijn dus wat meer afwachtend, maar staan zeker niet onwelwillend tegenover dit concept. Dit blijkt uit het feit dat er meer mensen positief tegenover groene daken staan dan negatief en dat de meerderheid de voordelen ziet van groene daken. Na de architecten zien met name de installateurs ook voordelen van groene daken. Dit komt doordat installateurs te maken hebben met de installatietechnische kant van groene daken zoals koeling en energie.

Universal GreenWalls bij Eigen Huis & Tuin

In de aflevering van 14 mei jl. werd door de klussers van Eigen Huis en Tuin ons product GreenWalls gebruikt om een groene gevel aan te leggen in een zogenaamde jungle-tuin
Verticaal Groen

U kunt de uitzending terugkijken op RTL XL. Vanaf ongeveer 15m13 wordt de groene gevel gemonteerd en beplant: http://www.rtl.nl/xl/#/u/32fea849-69c5-3656-bf9c-af5a768a2b68/

Universal GreenWalls is een ingenieus en duurzaam systeem voor groene gevelbegroeiing. Het modulaire systeem is eenvoudig in de opbouw en vraagt weinig onderhoud.

Universal GreenWalls op de Miljonair Fair

Universal Greenfields BV heeft op in de RAI te Amsterdam een stand verfraaid met vertikaal groen.

De interieurarchitect Robert Kolénik staat op de Miljonair Fair met een prachtig interieurhuis Eco Chic.

Een combinatie van bedrijven laat een duurzaam interieur en exterieur zien. Universal Greenfields BV verzorgt het duurzame groene interieur en exterieur en is daarom met de Universal GreenWalls aanwezig.

De groene gevel kan volledig automatisch en op afstand bevloeid, gevoed en gecheckt worden. Universal GreenWalls is zowel binnen als buiten toepasbaar.

De 5 meter hoge wand is met een viertal soorten interieurbeplanting aangekleed.

UG levert als eerste begroeid isolatiedak

Als eerste in Nederland levert Universal Greenfields een groendak dat ook daadwerkelijk uw dak isoleert, het begroeide isolatiedak.

Nog nooit kon alleen een groendak zoveel bijdragen aan een duurzame dakoplossing. Begroeide daken zijn duurzaam om de veelal bekende redenen, hier nog even kort opgesomd: Biodiversiteit in de stedelijke omgeving, vermindering hitte stress in de stad, watervertraging en –buffering, afvangen fijnstof en omzetten CO2 in zuurstof, esthetisch waarde, bescherming dakbedekking en isolerende (passief) werking in de zomer.

Nu kan het begroeide dak ook in de zomer als ook de winter (actief) isoleren door onze bescherm- en isoaltiedoek GreenDec®. Met een isolatie waarde van Rc=1.07 per 10 mm dragen de ‘UG begroeide isolatiedaken’ met een beperkte opbouwhoogte en een omgekeerd dakconstructie actief bij aan het isoleren van een bouwwerk in de zomer én de winter.

De GreenDec® isolatiedeken is gemakkelijk door onze dakhoveniers te verwerken, is Cradle to Cradle, dampopen, is drukvast en heeft een geringe dikte in vergelijking met traditionele isolatieproducten.

In diverse gemeenten wordt susbsidie gegeven op het isoleren en begroenen van daken in de stad. Vraag naar meer informatie!

Bezoek ons groenpaviljoen!

In het weekeinde van Pasen werd ons groenpaviljoen ‘De Mient’ in Katwijk aan de Rijn geopend.

Op ‘De Mient’, ruimte voor groene zaken, zijn drie verschillende groenbedrijven gevestigd: Roosendaal Landscaping, Bodemshop en Universal Greenfields. In het paviljoen vindt u voorbeelden van onze producten, zoals groene gevels en groendaken. Rondom het paviljoen bevindt zich onze kwekerij voor sedum en mossen.

Opening duurzaamkenniscentrum Hibertad

In een bomvolle zaal, onder het toeziend oog van een zeer gevarieerd publiek (van ondernemers, strak in pak, tot mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders), werd op 22 november de officiële opening van het Hibertad-gebouw verricht.

In dit energieneutrale gebouw in Hardenberg worden (nieuwe) duurzame materialen toegepast en test. Daarom kan het als een voorbeeldgebouw worden gezien. In het gebouw komt ook de stichting Hibertad, die kennisdeling en bewustwording over duurzaamheid wil bevorderen bij bedrijven en de jeugd.

Universal Greenfields leverde voor dit gebouw de innovatieve en duurzame groene gevels.